Съобщение до Росица Златанова-Милкова и Румяна Жечкова за изготвен проект ПУП-ПРЗ, землище на кв.Долно Езерово

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 27 Юни 2022, 16:20
Валидно до: Понеделник, 11 Юли 2022, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ДОЛНО ЕЗЕРОВО“

 

 

ДО
РОСИЦА ГОСПОДИНОВА ЗЛАТАНОВА-МИЛКОВА
Ж.К. „ИЗГРЕВ“, БЛ.68, ВХ.3, ЕТ.8
ГР. БУРГАС

РУМЯНА ПЕТРОВА ЖЕЧКОВА
УЛ. „БАЙКАЛ“ №11А
ГР. СОФИЯ

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.6.973 и 07079.6.974 по КК на гр. Бургас /бивш масив 66, бивша местност „Караянос“, землище на кв. Долно Езерово, в границите на устройствена зона 1/Пп, в предвиденото разширение на населеното място съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, разрешен със Заповед №1694/21.06.2018г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при община Бургас.

Същиият е изложен в стая №3 на Дирекция „ЦАУ Долно Езерово“, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа. Телефон за справки 056/ 580103.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез „ЦАУ Долно Езерово“, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

инж. Р. Орбова…………………
Главен специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 107 Последна промяна: 16:23:29, 27 юни 2022