Съобщение до Рубен Славчев Николов и Стоян Василев Арнаудов

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 8 Януари 2024, 16:26
Валидно до: Понеделник, 22 Януари 2024, 00:00

ДО

РУБЕН СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ

УЛ. „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ“ №63, ЕТ.6, АП.11

ГР. БУРГАС

 

СТОЯН ВАСИЛЕВ АРНАУДОВ

УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ №69, ЕТ.5, АП.17

ГР. БУРГАС

 

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №4132/11.12.2023г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.1.1235 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №018391 по недействаща карта на възстановената собственост, землище Сарафово) и отредения за него УПИ ХII-1235 в кв.26, по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“).

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 146 Последна промяна: 16:28:22, 08 януари 2024