Съобщение до Румен Пасков, Хачик Агопян и други

Публикувано на: Четвъртък, 4 Април 2024, 16:36
Валидно до: Четвъртък, 18 Април 2024, 00:00

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

РУМЕН ЖИВКОВ ПАСКОВ

УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“  № 16, ЕТ.7, АП.705

ГР. БУРГАС

 

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ

УЛ. „ГЕОРГИ ШАГУНОВ“ №17, ЕТ.2

ГР. БУРГАС

 

ХАЧИК АГОП АГОПЯН

УЛ. „ГЕОРГИ БАЕВ“ № 25А, ЕТ.6, АП.15

ГР. БУРГАС

 

ПЕТЪР РУСЕВ КАЧУЛОВ

УЛ. „СЛАВЯНСКА“  №79, ЕТ.1, АП.2

ГР. БУРГАС

 

           

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №752/06.03.2024г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се индивидуализира УПИ III-1259 в кв.19, по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“).

            Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

 

                                                                                                             04.04.2024г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 140 Последна промяна: 16:46:20, 05 април 2024