Съобщение до Шаофу Ванг с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.140, вх.1, ет. 6

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 11 Октомври 2021, 09:05
Валидно до: Понеделник, 18 Октомври 2021, 12:04

Съобщение до Шаофу Ванг с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.140, вх.1, ет.6.

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ „ЦАУ ИЗГРЕВ“

ДО

Г-Н ШАОФУ ВАНГ

БЛ.140, ВХ.1, ЕТ.6, АП.31

Ж.К. „ИЗГРЕВ“

ГР. БУРГАС

Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на Шаофу Ванг с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.140, вх.1, ет.6, за съставени Констативен акт №И-5/15.06.2021 г. и Констативен акт №И-6/15.06.2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАНГ,

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 225а, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) са съставени:

Констативен акт №И5/15.06.2021 г., за незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ строеж: „Покриване и остъкляване на североизточна открита тераса на самостоятелен обект с идентификатор 07079.501.140.1.17 по КК на гр. Бургас“, находящ се в сграда с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.140, вх.1, ет.6 изпълнен на терасата към помещение – спалня на ап. №31 и

Констативен акт №И6/15.06.2021 г., за незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ строеж: „Покриване и остъкляване на югозападна открита тераса на самостоятелен обект с идентификатор 07079.501.140.1.17 по КК на гр. Бургас“, находящ се в сграда с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.140, вх.1, ет.6 изпълнен на терасата към помещение – дневна на ап. №31.

С цитираните Констативен акт №И-5/15.06.2021 г. и Констативен акт №И-6/15.06.2021 г., може да се запознаете в Дирекция „ЦАУ Изгрев“ при Община Бургас, (гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, бл.47), стая №4.

Възражения по констативните актове могат да бъдат подавани до Община Бургас – Дирекция „ЦАУ Изгрев” (к-с „Зорница“, бл.47, гр. Бургас) в седемдневен срок считан от датата на съобщаването му.

При необходимост от допълнителна информация на тел. 056/86 32 35.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 228 Последна промяна: 10:02:08, 11 октомври 2021