Съобщение до Сибин Миленов Ангелов

Публикувано на: Вторник, 20 Април 2021, 09:05
Валидно до: Вторник, 4 Май 2021, 12:04

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

ДО

СИБИН МИЛЕНОВ АНГЕЛОВ

УЛ. „ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ“ №46

ГР. БУРГАС

           

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №785/22.03.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която сте определен за собственик на УПИ ХII-173, в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас.

            Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

 

                                                                                                             20.04.2021г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1054 Последна промяна: 13:34:52, 23 април 2021