Съобщение до Силвия Радкова, гр.Бургас и Весела Янкова, гр.София за одобрена оценка на ид.части от поземлен имот находящ се по плана на НИ на с.о."Каптажа", землище с.Изворище

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 13 Ноември 2023, 12:05
Валидно до: Понеделник, 13 Ноември 2023, 12:05

СИЛВИЯ СТЕФАНОВА РАДКОВА, УЛ. ХРИСТО ФОТЕВ 1, ВХ. 3, ЕТ. 3, АП. 5, ГР. БУРГАС

 

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА, Ж.К. ЗОНА Б-18, БЛ. 12, ЕТ. 5, АП. 24, ГР. СОФИЯ

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Със Заповед №2878/12.09.2023 г. на Кмета на Община Бургас e одобрена оценката на 92/592 кв. метра ид. части от поземлен имот с пл.№202, находящ се в кадастрален район 167 по плана на новообразуваните имоти на с.о. “Каптажа“, землище с. Изворище, община Бургас, целият с площ 592 кв. метра.

Част от НПИ №167.202, в размер на 202 кв. метра попада върху бивша нива №967.17, записана в регистъра към помощен план към ПНИ на наследници на Новак Калушев Чернев, а 390 кв. метра попадат върху бивша нива №967.2- записана в регистъра към помощен план към ПНИ като „незаявена собственост“. На основание чл. 25, ал. 1, предложение първо от ЗСПЗЗ, същата е собственост на Община Бургас.

В качеството Ви на наследници на Новак Калушев Чернев, Ви уведомяваме, че със заповедта можете да се запознаете в стая № 201, в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26.

За допълнителна информация: тел.056/907-222–И. Маринска.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 145 Последна промяна: 12:08:14, 13 ноември 2023