Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадена Заповед на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 23 Май 2023, 09:21
Валидно до:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ I-195 и УПИ II-288, кв.16 по плана ПЗ„Север“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.604.195 и 07079.604.288 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1533/22.05.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 и т.6, чл.136, ал.1 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация за УПИ I-195 и УПИ II-288, кв.16 по плана ПЗ„Север“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.604.195 и 07079.604.288 по КК на гр.Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 105 Последна промяна: 09:21:37, 23 май 2023