Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадена Заповед на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 7 Август 2023, 15:09
Валидно до:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ V-5010439, кв.40 по плана на с.Маринка, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 47202.501.1215 по КК на с.Маринка

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2509/04.08.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал. от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-5010439, кв.40 по плана на с.Маринка, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 47202.501.1215 по КК на с.Маринка“.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ XII-156,157, кв.10 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.531 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2510/04.08.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XII-156,157, кв.10 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.531 по КК на гр.Бургас“.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ XVI-117, кв.9 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.522 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2512/04.08.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.136, ал.1 и чл.36, ал.1 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-117, кв.9 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.522 по КК на гр.Бургас“.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ VII-142, кв.158 по плана на зона Д, ж.р. Меден Рудник, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.95 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2514/04.08.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-142, кв.158 по плана на зона Д, ж.р. Меден Рудник, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.95 по КК на гр.Бургас“.

Ст.Колева - Гл.специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 224 Последна промяна: 15:10:29, 07 август 2023