Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадена Заповед на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 28 Септември 2023, 16:19
Валидно до:

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в ПИ с идентификатор 72151.17.36 по КК на с.Твърдица, Община Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3169/27.09.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.17 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 72151.17.36 по КК на с.Твърдица, Община Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в ПИ с идентификатор 07079.827.33 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3185/27.09.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.124, ал.2, чл.108, ал.2, чл.110, ал.1, т.1 и чл.16, ал.1 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.827.33 по КК на гр.Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ XI-327, УПИ XIII-1128 и УПИ LV-1137, кв. 54 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.576, 07079.30.1128 и 07079.30.1137 по КККР на гр. Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3194/27.09.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-327, УПИ XIII-1128 и УПИ LV-1137, кв. 54 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.576, 07079.30.1128 и 07079.30.1137 по КККР на гр. Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ III-6,7 в бивш масив 139, м.“Шосеен път“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.3.2088 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3195/27.09.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-6,7 в бивш масив 139, м.“Шосеен път“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.3.2088 по КК на гр.Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ I-758 и УПИ XII-759, кв.27А по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.605.735 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3196/27.09.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-758 и УПИ XII-759, кв.27А по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.605.735 по КК на гр.Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 220 Последна промяна: 16:20:04, 28 септември 2023