Съобщение до собственици на ПИ с идентификатор 07079.614.19 по КК на гр. Бургас, УПИ ХVIII-5748, кв.36 по плана на жк „Възраждане“, гр. Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 2 Март 2023, 09:00
Валидно до: Четвъртък, 16 Март 2023, 00:00

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

СЪОБЩЕНИЕ

 

Дo: Анна Любомирова Кожухарова, Богомил Гочев Новаков, Гочо Господинов Новаков, Кера Димитрова Тончева, Антоанета Сашова Тодорова, Светослав Йорданов Пиперов, Соня Стоянова Георгиева, Теменуга Стоянова Рачева, Димитринка Василева Дружанова – собственици на ПИ с идентификатор 07079.614.19 по КК на гр. Бургас,

УПИ ХVIII-5748, кв.36 по плана на жк „Възраждане“, гр. Бургас

Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че Община Бургас издаде разрешение за строеж №14/01.02.2023 г. за обект „Кабел ниско напрежение (НН) от съществуващ кабелен разпределителен шкаф (КРШ) на

ул. „Александър Велики“ №77-79, жк „Възраждане“, гр. Бургас, до ново електромерно табло (ЕТ), монтирано в ПИ с идентификатор 07079.614.19 по КК на гр. Бургас, УПИ ХVIII-5748, кв.36 по плана на жк „Възраждане“, гр. Бургас – за ел. захранване на обект в същия имот“.

Инвестиционният проект за горепосочения обект се съхранява в Община Бургас – стая 408Б.

Издаденото разрешение за строеж №14/01.02.2023 г. подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 111 Последна промяна: 09:04:46, 02 март 2023