Съобщение до Спас Стоилов за издадено разрешение за строеж

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 31 Октомври 2023, 17:23
Валидно до: Вторник, 14 Ноември 2023, 00:00

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

СЪОБЩЕНИЕ

До Спас Стоянов Стоилов, адрес: гр. Бургас, жк „Славейков“, бл.21, вх.6, ет.2, ап.5 – собственик на ПИ с идентификатор 07079.2.2158 по КК на гр. Бургас (бивша местност „Хайнлъка“) – в разширението на населеното място по ОУП на гр. Бургас.

Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че Община Бургас издаде разрешение за строеж №157/27.09.2023 г. за обект: „Кабел 20кV от РУ СрН на БКТП „Авто“ в ПИ с идентификатор 07079.2.2650 по КК на гр. Бургас (положен в сервитута на съществуващи силови кабели към БКТП „Авто“) до РУ СрН на БКТП „Дизайн“ в ПИ с идентификатор 07079.2.3794 (стар идентификатор 07079.2.3489) по КК на гр. Бургас (положен в сервитута на съществуващи силови кабели към БКТП „Дизайн“)“.

Инвестиционният проект за горепосочения обект се съхранява в Община Бургас – стая 408Б.

Издаденото разрешение за строеж №157/27.09.2023 г. подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 225 Последна промяна: 17:24:33, 31 октомври 2023