Съобщение до Стамо Камбуров, Станислав Цонев, Павлина Цонева, Плума Русева, Джанета Русева и Веселина Недева за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 167.141, по плана на новообразуваните имоти на с.о. „Каптажа“, землище на с.Изворище

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 27 Март 2023, 17:02
Валидно до: Понеделник, 10 Април 2023, 00:00

ДО: СТАМО ГЕОРГИЕВ КАМБУРОВ

Ж.К. „ЗОРНИЦА“

ГРАД БУРГАС

 

ДО: СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ЦОНЕВ

Ж.К. „ИЗГРЕВ“

ГРАД БУРГАС

 

ДО ПАВЛИНА ТОНЕВА ЦОНЕВА

Ж.К. „ИЗГРЕВ“

ГРАД БУРГАС

 

ДО: ПЛУМА ЖЕЛЕВА РУСЕВА

Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“

ГРАД БУРГАС

 

ДО ДЖАНЕТА АТАНАСОВА РУСЕВА

Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“

ГРАД БУРГАС

 

 

ДО: ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА НЕДЕВА

УЛИЦА „ВАСИЛ АПРИЛОВ“№3, ЕТ.3, АП.3

ГРАД БУРГАС

 

 

Уведомяваме Ви, че е изготвена Заповед № 739/07.03.2023г. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 167.141, по плана на новообразуваните имоти на с.о. „Каптажа“, землище на с.Изворище, Община Бургас, с която се предвижда свободно застрояване, разположено на нормативни отстояния от имотните граници, с показатели за застрояване в съответствие с за устройствена зона Ов, както следва: Височина до 7,0м., Плътност до 40%, Кинт до 0,8, П озеленяване – мин. 50% и задължително паркиране в границите на ПИ.

Заповедта е изложена в стая № 19 на II-ри етаж в сградата на Дирекция „ЦАУ Освобождение“ при Община Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, ж.к.„Славейков“ до бл.49, и можете да се запознаете с нея всеки работен ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по Заповедта, чрез Дирекция „ЦАУ Освобождение“ до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

Д.Ахмакова
Главен специалист АС
Тел.за връзка: 056/860 919

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 279 Последна промяна: 17:04:21, 27 март 2023