Съобщение до Стефка Тодрова Ралева, Христо Ралинов Ралев, Мирослав Ралинов Ралев

Публикувано на: Сряда, 14 Април 2021, 09:05
Валидно до: Сряда, 28 Април 2021, 12:04

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ДО

СТЕФКА ТОДОРОВА РАЛЕВА 

Ж.К. „ЛАЗУР“, БЛ.52, ВХ.1, АП.5

ГР. БУРГАС

 

ХРИСТО РАЛИНОВ РАЛЕВ 

УЛ. „ШИПКА“ №11

ГР. БУРГАС,

 

МИРОСЛАВ РАЛИНОВ РАЛЕВ 

УЛ. „ШИПКА“ №11

ГР. БУРГАС

 

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че са издадени следните заповеди по чл.16 от ЗУТ:

Заповед №714/16.03.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която сте определени за собственици на УПИ XII и УПИ VIII в кв.21, по плана на разширението на гр. Бургас (бивш Централен стопански двор, „Пети километър“, група А);
Заповед №716/16.03.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която сте определени за собственици на УПИ XIV, кв.22, по плана на разширението на гр. Бургас (бивш Централен стопански двор, „Пети километър“, група А).
Заповед №717/16.03.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която сте определени за собственици на УПИ VIII, кв.22, по плана на разширението на гр. Бургас (бивш Централен стопански двор, „Пети километър“, група А).

            Заповедите са на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

 

                                                                                                             14.04.2021г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1180 Последна промяна: 12:42:57, 14 април 2021