Съобщение до Стоянка Паскалева, Ана Паскалева и "Интеграл Експрес" ООД за издадено Решение №407/06.02.2024г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ за поправка на допусната явна фактическа грешка в Заповед №3847/04.11.2022г.

Публикувано на: Вторник, 9 Април 2024, 09:33
Валидно до: Вторник, 23 Април 2024, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

 

ДО

СТОЯНКА ПАВЛОВА ПАСКАЛЕВА

ГР.БУРГАС, ПЕТИ КИЛОМЕТЪР  № 50

 

ДО

АНА СТОЯНОВА ПАСКАЛЕВА

ГР.СЛИВЕН, УЛ.АГЛИКИНА ПОЛЯНА  № 13

ГР.СОФИЯ, УЛ.ДЕДЕ АГАЧ  № 11А ВХ.А ЕТ.9 АП.40

 

ДО

"ИНТЕГРАЛ ЕКСПРЕС" ООД

ГР. СОФИЯ, УЛ. „ВЛАДОВО” № 11, ЕТ. 1, АП. 1

 

Уведомяваме Ви, че е издадено Решение №407/06.02.2024г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ за поправка на допусната явна фактическа грешка в Заповед №3847/04.11.2022г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, с която е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2560 по КК на гр. Бургас, кв.27 по ПУП-ПУР на предвиденото разширение на населеното място.

Същото е изложено в стая №409 на Община Бургас всеки ден  от 8,30 до 12,30ч. Тел. за справка:056/907 286.

Настоящото Решение подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

           

ИРИНА ПЕТРАКИЕВА

главен специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 97 Последна промяна: 09:34:21, 09 април 2024