Съобщение до Тодор Александров Марков

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на:
Валидно до: Вторник, 14 Декември 2021, 00:00

Съобщение до Тодор Александров Марков, с постоянен и настоящ адрес: гр. Бургас, кв. „Сарафово“, ул. „Баба Тонка“ №4

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ ”ЦАУ ИЗГРЕВ

 

 

ДО

Г-Н ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ МАРКОВ

УЛ. „БАБА ТОНКА“ №4

КВ. САРАФОВО

ГР. БУРГАС

 

Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на Тодор Александров Марков, с постоянен и настоящ адрес: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Баба Тонка“ №4, за издадена Заповед №3033/18.10.2021 г.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРКОВ,

 

Уведомяваме Ви, че за строеж: за строеж: „Второстепенна постройка на допълващо застрояване – лятна кухня“, находящ се в УПИ XII-539, кв.61, кв. Сарафово, ПИ с идентификатор 07079.820.842 по КК на гр. Бургас, незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, на основание чл. 225, ал. 1 от ЗУТ е издадена Заповед №3033/18.10.2021 г. на зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, чрез Община Бургас пред Административен съд – гр. Бургас, в 14 (четиринадесет) - дневен срок, считан от датата на съобщаването/обявяването й.

Със Заповед №3033/18.10.2021 г. може да се запознаете в Дирекция „ЦАУ Изгрев“, Община Бургас, (гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, бл.47), стая №4.

 

При необходимост от допълнителна информация на тел. 056/86 32 35.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 390 Последна промяна: 09:36:44, 29 ноември 2021