Съобщение до всички заинтересовани собственици по плана на зона “Районен Център“, ж.р. “Меден рудник“, гр. Бургас

Публикувано на: Понеделник, 15 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 1 Март 2021, 00:00

До Всички заинтересовани собственици

 

Съгласно императивното изискване на разпоредбата на чл.140, ал.3, изречение второ, Ви съобщаваме, че на основание чл.134, ал.6 от ЗУТ е издадена виза за проектиране на „жилищна сграда“, в УПИ I-7, кв.139 по плана на зона “Районен Център“, ж.р. “Меден рудник“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.597 по КККР на гр. Бургас.

Визата е изложена в стая №4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане” всеки ден от 8:30 до 12:30 часа, тел: 056/85 2345.

На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ, заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да обжалват чрез Община Бургас пред Aдминистративен съд Бургас, в 14-дневен срок или при наличие на сертификат на клас на инвестиция в 5-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, съгласно чл. 21, ал.2, т.1 от ЗНИ.

 

АРХ. ГЕОРГИ ДОЛАПЧИЕВ
Главен експерт „УПА“

Изготвил:
А.Николова, гл. специалист „УПА“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1434 Последна промяна: 09:47:24, 17 февруари 2021