Съобщение до Валентин Стойков Станимиров

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 05 август 2021
Валидно до: сряда, 18 август 2021

ДО

ВАЛЕНТИН СТОЙКОВ СТАНИМИРОВ, Ж.К. МЛАДОСТ 157, ВХ. 3, ГР. ВАРНА

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Със Заповед №375/12.02.2014г. на Кмета на Община Бургас е признато правото на законните наследници на Богослов Стойков Станимиров да придобият право на собственост върху 500/621 кв. метра ид. части от УПИ X-136, кв. 13 по плана на в.з. Росенец, земл. кв. Крайморие, с идентификатор 07079.832.136 по КККР на гр. Бургас и е възложено изготвяне на оценка на цитираните идеални части от имота.

В качеството Ви на наследник на Богослов Стойков Станимиров, Ви уведомяваме, че със заповедта можете да се запознаете в стая № 201, в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26.

За допълнителна информация: тел.056/907-222–И. Маринска.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 289 Последна промяна: 12:17:40, 04 август 2021