СЪОБЩЕНИЕ ДО ВАСИЛ АТАНАСОВ ЦВЕТКОВ

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на:
Валидно до: Неделя, 28 Ноември 2021, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВАСИЛ АТАНАСОВ ЦВЕТКОВ ЗА ИЗГОТВЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ Ш-2632 В С.О.„БИЗНЕС-ПАРК БУРГАС 1“, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.2632 ПО КК НА ГР.БУРГАС.

 

ДО

ВАСИЛ АТАНАСОВ ЦВЕТКОВ

УЛ. „ЦАРИГРАДСКА“ № 64, ЕТ.3

ГР.БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ Ш-2632 в с.о.„Бизнес парк Бургас 1“, ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КК на гр. Бургас, с което да се промени функционалното отреждане от „за автоцентър с представителен магазин и офиси“ в „за търговски комплекс-бензиностанция с АГСС, търговска сграда със ЗОХ, тир паркинг и автомобилен паркинг“, при запазване на характера, начина на застрояване и устройствените показатели в съответствие с утвърдените с ОУП на гр. Бургас.

Същият е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ „Изгрев“, всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/ 86 32 39.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ „Изгрев“ до Община Бургас в 14-дневен срок.

 

 

Ст. Янева

Гл. специалист УПА

 

 

 

 

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 705 Последна промяна: 14:50:21, 15 ноември 2021