Съобщение до Василка Георгиева и Иванка Димитрова за издадена Заповед за изменение на ПНИ на с.о."Каптажа", землище с.Изворище

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 10 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Сряда, 24 Февруари 2021, 00:00

ДО
ВАСИЛКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
УЛ. „СТРАХИЛ“ №1                                                                             
ГР. БУРГАС

ИВАНКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
УЛ. „СТРАХИЛ“ №1
ГР. БУРГАС

УВАЖАЕМИ ДАМИ,

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №100/12.01.2021г. на Кмета на Община Бургас за  изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о. „Каптажа“, землище с. Изворище, Община Бургас и регистъра към него, одобрени със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областен управител на Област Бургас, относно новообразуван поземлен имот /НПИ/  №167.1146 с площ 2532 кв.м., като от него се обособяват НПИ №167.508 с площ 1000 кв.м., а НПИ №167.1146 запазва номера си, но променя площта си на 1532 кв.м.

В регистъра към ПНИ НПИ №167.508 се записва на Стефан Христов Георгиев и Василка Иванова Георгиева с документ за собственост - нотариален акт №49, том II, дело №491 от 24.01.1996г., издаден от Бургаски районен съд, а НПИ №167.1146 се записва като незаявена собственост.

Със Заповед №100/12.01.2021г. на Кмета на Община Бургас може да се запознаете в Община Бургас, ет. 4, стая 401, всеки вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч.

Цитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Бургас до Административен съд гр. Бургас.

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :

Теодора Тамахкярова – младши експерт отдел „Геодезия и техническа инфраструктура

тел: 056/907 289

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1140 Последна промяна: 15:11:22, 11 февруари 2021