Съобщение до Веселин Димитров Димитров, Галина Тодорова Тодорова и Емилия Стефанова Иванова

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 25 Ноември 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 9 Декември 2021, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Ж.К. „ЛАЗУР“ №77, ВХ.1, ЕТ.8, АП.24

ГР. БУРГАС

ГАЛИНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

Ж.К. „ЛАЗУР“ №77, ВХ.1, ЕТ.8, АП.24

ГР. БУРГАС

ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА

Ж.К. „СВЕТА ТРОИЦА“ №376, ВХ. Б, ЕТ.6, АП.42

ГР. СОФИЯ

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №3203/01.11.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се определят собствениците на УПИ XI-1231, кв.26, по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“, гр. Бургас.

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

25.11.2021г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 202 Последна промяна: 16:43:28, 25 ноември 2021