Съобщение до ВЛАДИМИР ИВАНОВ ТОЛЕВ за издадена Заповед №3981/28.11.2023г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 29 Март 2024, 16:40
Валидно до: Петък, 12 Април 2024, 00:00

Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на  Владимир Иванов Толев, с постоянен адрес: гр.Бургас, ул.„Шейново“ №112, ет.3 ляв    за издадена Заповед № 3981/28.11.2023г. на Зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас.

            Във връзка с проведено административно производство по реда на чл. 225а, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е издадена Заповед № 3981/28.11.2023г. на Зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за премахване на строеж: „Сезонна постройка“, находящ се в северната част на ПИ с идентификатор 32425.27.12 по КККР на с.Изворище.

Заповед № 3981/28.11.2023г. подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок, считан от датата на съобщаването й.

За запознаване със Заповед №3981/28.11.2023г., заповядайте в същия срок в  Дирекция „ЦАУ Освобождение“, Община Бургас (гр.Бургас, ж.к.„Славейков“, до бл.49), стая №27.

 

 

 

 

Дирекция „ЦАУ Освобождение“

Гл.експерт АКС – инж.Катя Николова

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 107 Последна промяна: 16:40:33, 29 март 2024