Съобщение до всички собственици и носители на ограничени ващни права по КК На с.Брястовец и по КК на гр.Бургас

Публикувано на: Четвъртък, 19 Януари 2023, 16:04
Валидно до: Четвъртък, 2 Февруари 2023, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в ПИ с идентификатори 06776.501.576 и 06776.501.584 по КК на с.Брястовец

Уведомяваме Ви, че със Заповед №168/16.01.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6 от ЗУТ, се разрешава да се изработи служебен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI и УПИ I, кв.26 по плана на с.Брястовец, Община Бургас, ПИ с идентификатори 06776.501.576 и 06776.501.584 по КК на с.Брястовец.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в ПИ с идентификатор 07079.13.1185 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №187/18.01.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.1185 по КК на гр.Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 295 Последна промяна: 16:05:55, 19 януари 2023