СЪОБЩЕНИЕ До ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА УПИ ХIХ-1631,кв.100 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас,

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 29 Ноември 2021, 14:12
Валидно до: Вторник, 12 Януари 2021, 00:00

Уведомяваме Ви, че на основание чл.149 ал.3 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж №П-59/29.10.2021г. за обект:

„ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА ВХОДНА ЗОНА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ- МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ДОСТЪПНОСТ И МОНТАЖ НА ВХОДНА ВРАТА“МАГАЗИН С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.609.31.1.29 ПО КК РАЗПОЛОЖЕН НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА СГРАДА ,ИДЕНТИФИКАТОР 07079.609.31.1.29 ПО КК, УПИ ХIХ-1631, КВ. 100“,по плана на ЦГЧ

гр. Бургас с административен адрес ул. „ЦАР СИМЕОН I“ №47.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано пред Административен съд-Бургас, чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

телефон за връзка: 056/843-512
 

ИЗГОТВИЛ: МАРИАНА ТАНЕВА
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ „УПА“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 180 Последна промяна: 14:15:39, 29 ноември 2021