Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права по КК на гр.Бургас

Публикувано на: Четвъртък, 11 Април 2024, 15:48
Валидно до: Четвъртък, 25 Април 2024, 00:00

Изх. №94-01-19929/11.04.2024г.

 

ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

  • В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.332 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ IХ-2240,2245, КВ. 30 ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. „ЕМИЛ ДЕ ЛАВЕЛЕ “ №18

 

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №703/01.03.2024г. и Заповед №704/01.03.2023г. на заместник – кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IХ-2240,2245 и УПИ Х-2247 в кв.30 по плана на ЦГЧ гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.610.332, 07079.610.331 по КК на гр. Бургас.

Същият е изложен в стая №3 на Дирекция ”ЦАУ Приморие“, ул. „Александровска“ №83 всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез Дирекция „ЦАУ Приморие“ Община Бургас.

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

тел. за справка:84 35 12

Дирекция „ЦАУ Приморие“
Гл.специалист

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 89 Последна промяна: 15:50:36, 11 април 2024