Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на кв."Крайморие"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 23 Септември 2022, 11:03
Валидно до: Петък, 7 Октомври 2022, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ ЦАУ "ПРИМОРИЕ"

Изх.№ 70-00-1042/6/23.09.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ УПИ XVI-204, кв.54 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.573 по КК на гр. Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2617/03.08.2022г. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-204, кв.54 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.573 по КК на гр. Бургас

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез Дирекция „ЦАУ Приморие“ Община Бургас.

Тел. за справка:056/84 35 12.

 

Гл.специалист „УПА“.............................
/Сл.Костадинова/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 363 Последна промяна: 11:06:14, 23 септември 2022