Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на кв.Крайморие и кв.Рудник-кв.Черно море

Публикувано на: Четвъртък, 25 Март 2021, 00:00
Валидно до:

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ III-1153 в кв.22 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.1153 по КК на гр.Бургас.

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №741/17.03.2021г. на основание чл.134, aл.2, т.6, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-1153 в кв.22 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.1153 по КК на гр.Бургас.

                                                                                                                                                                                                              Гл.специалист:…………………

     /И.Петракиева/

 

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ VI, V и VII в кв.102 по плана на кв.Рудник-кв.Черно море, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.712.1481, 07079.712.1480 и 07079.712.1482 по КК на гр.Бургас.

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №743/17.03.2021г. на основание чл.134, aл.1, т.2, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПЗР за УПИ VI, V и VII в кв.102 по плана на кв.Рудник-кв.Черно море, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.712.1481, 07079.712.1480 и 07079.712.1482 по КК на гр.Бургас.

                                                                                                                                                                                                                     Гл.специалист:…………………

     /И.Петракиева/

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1099 Последна промяна: 13:38:14, 25 март 2021