Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на кв."Възраждане" гр.Бургас, ПИ с идентификатори ...

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 2 Ноември 2023, 16:32
Валидно до:

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ „ЦАУ ПРИМОРИЕ“

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ VI В КВ.38 ПО ПЛАНА НА КВ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.614.167, 07079.614.162, 07079.614.166, 07079.614.163, 07079.614.160 И 07079.614.169 ПО КК НА ГР. БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ VI в кв.38 по плана на кв. „Възраждане“ гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.614.167 и 07079.614.162 по КК на гр. Бургас

Същият е изложен в стая №3 на Дирекция ЦАУ „Приморие” , ул. „Александровска“ №83 всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, може да направите писмени възражения и искания по проекта чрез Дирекция ЦАУ”Приморие” до Община Бургас в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

Тел. за справка:056/84 35 12.

 

Гл.специалист „.............................

/Сл.Костадинова/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 261 Последна промяна: 16:34:24, 02 ноември 2023