Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на с.Маринка, по КК на гр.Бургас и кв.Крайморие

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 21 Юли 2021, 00:00
Валидно до: Сряда, 4 Август 2021, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в  УПИ III-5010004 и УПИ IV-5010005 в кв.5 по плана на с.Маринка,  Община Бургас, ПИ с идентификатори 47202.501.4 и 47202.501.5 по КК на с.Маринка.

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2001/19.07.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ се разрешава да се изработи проект за ПУП-ПР за УПИ III-5010004 и УПИ IV-5010005 в кв.5 по плана на с.Маринка,  Община Бургас, ПИ с идентификатори 47202.501.4 и 47202.501.5 по КК на с.Маринка.

И.Петракиева -  Гл.специалист

 

СЪОБЩЕНИЕ

До всички собственици и носители на ограничени вещни права 

в  ПИ с идентификатори 07079.2.3680 и 07079.2.3681 по КК на гр.Бургас, в границите на устройствена зона 07079/22, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /местност „Талисмана“(б.м.“Муската“)/

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2004/19.07.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.124, ал.2, чл.108, ал.2, чл.110, ал.1, т.1 и чл.17, ал.2, т.3 от ЗУТ  се  разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.3680 и 07079.2.3681 по КК на гр.Бургас, в границите на устройствена зона 07079/22, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /местност „Талисмана“(б.м.“Муската“)/

И.Петракиева -  Гл.специалист                                                                                                                                                                                                               

СЪОБЩЕНИЕ

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права 

в  ПИ с идентификатори 07079.2.3654 и 07079.2.3655 по КК на гр. Бургас в границите на устройствена зона 07079./22, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /местност „Терасата“(б.м.“Чардак тарла 519“)

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2005/19.07.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.124, ал.2, чл.108, ал.2, чл.110, ал.1, т.1 и чл.17, ал.2, т.3 от ЗУТ се  разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.3654 и 07079.2.3655 по КК на гр. Бургас в границите на устройствена зона 07079./22, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /местност „Терасата“(б.м.“Чардак тарла 519“)

И.Петракиева -  Гл.специалист                                                                                                                                                                                                        

СЪОБЩЕНИЕ

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права 

в  УПИ XXXVIII-98, кв.16 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.241 по КК на гр.Бургас.

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2008/19.07.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.136, ал.1 от ЗУТ се разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за УПИ XXXVIII-98, кв.16 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.241 по КК на гр.Бургас.

И.Петракиева -  Гл.специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 323 Последна промяна: 12:04:43, 21 юли 2021