Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на ЦГЧ

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 24 Ноември 2023, 14:28
Валидно до: Петък, 8 Декември 2023, 00:00

Изх. 94-01-26896/26/24.11.2023г.

 

ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА:

  • В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.41 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ VII1466, КВ.86 ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. " СИЛИСТРА" № 3
  • В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.40 ПО КК НА ГР. БУРГАС,УПИ VIII1467, КВ.86 ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. " СИЛИСТРА" № 5
  • ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.43 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ V1466, КВ.86 ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. ГЕОРГИ КИРКОВ № 4

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план — План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и Работен устройствен план /РУП/ за УПИ VII-1465 и VIII-1467 в кв.86 по плана на ЦГЧ гр. Бургас ПИ с идентификатори 07079.610.40 и 07079.610.41 по КК на гр. Бургас.

Същият е изложен в стая №3 на Дирекция ”ЦАУ Приморие“, ул.„Александровска“ №83 всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ може да направите писмени възражения и искания по проекта чрез Дирекция ”ЦАУ Приморие” до Община Бургас, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

тел. за справка: 84 35 12

 

Дирекция „ЦАУ Приморие“
Гл.специалист
Кр.Кръстева-Стоянова

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 149 Последна промяна: 10:16:23, 30 ноември 2023