Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на ЦГЧ - гр.Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 26 Октомври 2023, 15:04
Валидно до:

Изх. №94-01-29808/28/26.10.2023г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО ВСИЧКИ СОБСTВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В

-ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.612.232 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ V-679, КВ. 81 ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. МАРА ГИДИК № 26;

-ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.612.233 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ XI-686, КВ. 81 ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 19;

-ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.612.235 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ IX-684, КВ. 81 ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ № 7.

 

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план — План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ V-679 и УПИ IX-684, кв. 81 по плана на ЦГЧ - гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.612.232, 07079.612.233 и 07079.612.235 по КК на гр. Бургас.

Същият е изложен в стая №3 на Дирекция ”ЦАУ Приморие“, ул. „Александровска“ №83 всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ може да направите писмени възражения и искания по проекта чрез Дирекция ”ЦАУ Приморие” до Община Бургас, в 14-дневен срок от получаване на настоящото.

 

Дирекция „ЦАУ Приморие“
Гл.специалист
Кр.Кръстева-Стоянова

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 228 Последна промяна: 15:07:27, 26 октомври 2023