Съобщение До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ II, кв.18 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.618.62 по КК на гр.Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 24 Януари 2023, 14:23
Валидно до: Вторник, 7 Февруари 2023, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ II, кв.18 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.618.62 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №123/11.01.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.36 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II, кв.18 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.618.62 по КК на гр.Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 171 Последна промяна: 15:08:35, 24 януари 2023