Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в сгради в: ПУП-ПРЗ за УПИ I-2279 в кв.22

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 15 Март 2023, 14:24
Валидно до: Сряда, 29 Март 2023, 00:00

Изх.№70-00-3550/15.03.2023Г.            

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в сгради в:
УПИ II, кв.22, ПИ с идентификатор 07079,618,94 - ул. „Цар Симеон I“ № 8
УПИ III, кв.22, ПИ с идентификатор 07079.618.95 - ул. „Цар Симеон I" № 6
УПИ IV, кв.22, ПИ с идентификатор 07079.618.96 - ул. „Цар Симеон I“ №4
УПИ V, кв.22, ПИ с идентификатор 07079.618.91 - бул. „Ал Батенберг" № 26
УПИ X, кв.22, ПИ с идентификатор 07079.618.86  -  ул. „Морска” № 7
УПИ XII, кв.22, ПИ с идентификатор 07079.618.92   ул. „Булаир“ № 35

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уведомяваме Ви, че e издаденa Заповед № 204/18.01.2023г. на заместник-кмет  „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас  за одобряване на  изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-2279 в кв.22 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.618.93 по КК на гр. Бургас.
Същият е изложен в стая №3 на Дирекция "ЦАУ Приморие", ул. „Александровска” №83 всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез Дирекция „ЦАУ Приморие“ Община Бургас.
Жалбата следва да се направи в два екземпляра.


Дирекция "ЦАУ Приморие“ 
Гл..специалист УПА 
/К.Кръстева - Стоянова/


 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 79 Последна промяна: 14:25:01, 15 март 2023