Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ II-14, кв.180 по плана на зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.671.304 по КККР на гр.Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 8 Декември 2022, 16:54
Валидно до: Четвъртък, 22 Декември 2022, 00:00

ДО

Всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ II-14, кв.180 по плана на зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.671.304 по КККР на гр.Бургас

 

 

Уведомяваме Ви, че за УПИ XI-60 в кв.180, по плана зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.671.305 по КККР на гр.Бургас е коригиран и допълнен, изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ.

Същият е изложен в ст.4 на Дирекция „ЦАУ Възраждане”, всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане” до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

АРХ. ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ
Главен експерт „УПА“

 

Изготвил:
Красимира Стоянова, гл. специалист
Тел: 056 /907 467

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 181 Последна промяна: 16:55:33, 08 декември 2022