Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ по плана на ПЗ "Юг-Изток"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 5 Септември 2022, 11:44
Валидно до:

СЪОБЩЕНИЕ

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ I-9619 и УПИ III-9621,9627, кв.2б по плана ПЗ „Юг-Изток“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.662.9619 и 07079.662.9621 по КК

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3034/02.09.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и т.3 от ЗУТ и чл.21, ал.1 от ЗОС, разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I-9619 и УПИ III-9621,9627, кв.2б по плана ПЗ „Юг-Изток“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.662.9619 и 07079.662.9621 по КК.

 

Ст.Колева - Гл.специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 358 Последна промяна: 11:46:14, 05 септември 2022