Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ по плана на ЦГЧ, по КККР на гр.Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 15 Септември 2023, 15:53
Валидно до: Петък, 29 Септември 2023, 15:53

ОБЩИНА БУРГАС

 

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ III-2298, В КВ.18 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР.БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.618.63 ПО КККР НА ГР.БУРГАС

РАДКО ЖЕЛЯЗКОВ ТОТЕВ
ГР.БУРГАС, УЛ."СЛАВЯНСКА" № 4 ВХ.1 ЕТ.1

ИВАНКА НИКОЛАЕВНА ПАВЛОВА
ГР.БУРГАС, УЛ."СЛАВЯНСКА" № 4

ЯСЕН ДИМИТРОВ КАЛЪЧЕВ
ГР.БУРГАС, Ж.К.“СЛАВЕЙКОВ“ БЛ.65 ВХ.5 ЕТ.7

ИВАНКА КОСТАДИНОВА СТОЙЧЕВА
ГР.СРЕДЕЦ, УЛ.“БАЧО КИРО“№4

РУМЕН ДИМИТРОВ РАДУШЕВ
ГР.БУРГАС, УЛ."СЛАВЯНСКА" № 4

ТОДОР ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
ГР.БУРГАС, УЛ."СЛАВЯНСКА" № 4 ВХ.1 ЕТ.1

ТОДОР ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
ГР.СОФИЯ, УЛ.“ЦЪРНООК“№7, ЕТ.2, АП.3

ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГОРАНОВ
ГР.БУРГАС, УЛ."СЛАВЯНСКА" № 4

ДИЯНА ИВАНОВА ТАУШАНОВА
ГР.БУРГАС, УЛ."СЛАВЯНСКА" № 4 ЕТ.4

АТАНАС НИКОЛОВ ДРОСЕВ ЕТ "АТАНАС ДРОСЕВ"
ГР.БУРГАС, УЛ."ОБОРИЩЕ" № 65 ЕТ.3

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2656/21.08.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-2297 в кв.18 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.618.62 по КККР на гр.Бургас и със Заповед №2657/21.08.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ е одобрен РУП за УПИ II-2297 в кв.18 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.618.62 по КККР на гр.Бургас.

Същите са изложени в ст.409 на Община Бургас всеки ден от 8,30 до 12,30ч.

Настоящите заповеди подлежат на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й. Тел. за справка:056/907 286.

ИРИНА ПЕТРАКИЕВА

главен специалист

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 295 Последна промяна: 15:54:30, 15 септември 2023