Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ по плана на ж.к."Славейков"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 5 Септември 2022, 11:46
Валидно до:

СЪОБЩЕНИЕ

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ V-163,161 в кв.9а по плана на ж.к. „Славейков“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.602.643 по КК на гр. Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3035/02.09.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.5, във връзка с чл.62а, ал.2 и ал.3, т.2, чл.134, ал.1, т.2 и чл.136, ал.1 от ЗУТ се разрешава да се изработи служебен проект изменение за ПУП-ПР за УПИ V-163,161 в кв.9а по плана на ж.к. „Славейков“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.602.643 по КК на гр. Бургас.

Ст.Колева -  Гл.специалист

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 339 Последна промяна: 11:46:53, 05 септември 2022