Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ УПИ I в кв. 6 по плана на кв. „Крайморие

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 23 Септември 2022, 11:06
Валидно до: Петък, 7 Октомври 2022, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ "ПРИМОРИЕ"”

Изх.№ 94-01-2426/6/23.09.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ УПИ I в кв. 6 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.830.19 по КК на гр. Бургас по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2147/05.07.2022г. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I в кв. 6 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.830.19 по КК на гр. Бургас по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас

Настоящите заповеди подлежат на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез Дирекция „ЦАУ Приморие“ Община Бургас.

Тел. за справка:056/84 35 12.

 

Гл.специалист „УПА“.............................
/Сл.Костадинова/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 402 Последна промяна: 11:08:13, 23 септември 2022