Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права за обект „Слънцезащитно съоръжение /навес/ върху открита тераса на самостоятелен обект /кафене/ с идентификатор 07079.653.83.1.5 по КККР на гр. Бургас”

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 16 Ноември 2023, 14:14
Валидно до: Четвъртък, 30 Ноември 2023, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издаде­но разрешение за строеж № В-67 / 06.11.2023г. за обект „Слънцезащитно съоръжение /навес/ върху открита тераса на самостоятелен обект /кафене/ с идентификатор 07079.653.83.1.5 по КККР на гр. Бургас”, в сграда с идентификатор 07079.653.83.1 по КККР на гр. Бургас, находяща се в УПИ VI-67, кв.22, по плана на зона „Б“, гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.653.83 по КККР на гр. Бургас.

Преписката по издаване на разрешението за строеж е изложена в стая №4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане” всеки работен ден от 8:30 до 12:30ч., телефон за връзка: 056 85 2345.

На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ, разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Дирекцията за национален и строителен контрол, чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

Изготвил:

А.Николова, гл. специалист „УПА“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 127 Последна промяна: 14:15:49, 16 ноември 2023