Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.6.925 по КК на гр. Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 8 Октомври 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 8 Ноември 2021, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.6.925 по КК на гр. Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2853/04.10.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.124а, ал.2, чл.110, ал.1, във връзка с чл.17, ал.1 от ЗУТ е разрешено да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.6.925 по КК на гр.Бургас.

 

И.Петракиева - Гл.специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 259 Последна промяна: 11:32:32, 08 октомври 2021