Съобщение до всички собственици и носители на вещни права на имота на ул."Демокрация" 100

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 1 Март 2023, 15:19
Валидно до:
  • № 94-01-37930/8/01.03.2023г. .

 

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ИМОТА НА УЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ“ №100

УЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ“ №104, ВХ. А

УЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ“ №104, ВХ. Б

УЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ“ №104, ВХ. В

УЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ“ №104, ВХ. Г

УЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ“ №104, ВХ. Д

УЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ“ №104, ВХ. Е

УЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ“ №120

УЛ. „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“ №45

УЛ. „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“ №29, ВХ. А

УЛ. „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“ №29, ВХ. Б

УЛ. „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“ №29, ВХ. В

Л. „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“ №29, ВХ. Г

УЛ. „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“ №29, ВХ. Д

 

 

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №3673/24.10.2022г. на Заместник кмет на „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за одобряване проект за изменение на Подробен устройствен план — План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за УПИ II в кв.170 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.608.51, по КК на гр. Бургас.

Същият е изложен в стая N3 на Дирекция ”ЦАУ Приморие всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч.

Настоящата Заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд — гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез Дирекция „ЦАУ Приморие" Община Бургас. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

 

 

 

Изготвил: Кр. Кръстева-Стоянова

Главен специалист „УПА“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 326 Последна промяна: 15:21:49, 01 март 2023