СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.613.378 ПО КК НА ГР. БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 3 Септември 2021, 00:00
Валидно до: Петък, 17 Септември 2021, 23:59

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ
НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.613.378 ПО КК НА ГР. БУРГАС
(УПИ V, КВ.164 ПО ПЛАНА НА ЗАПАДНА ЦГЧ, ГР. БУРГАС)

Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че Община Бургас издаде разрешение за строеж №124/29.07.2021 г. за обект „Трафопост, тип МБТП 1х800кVA-20/0,4кV в ПИ с идентификатор 07079.613.378 по КК на

гр. Бургас, УПИ V, кв.164 по плана на Западна ЦГЧ, гр. Бургас; Кабели 20кV от съединителни муфи в ПИ с идентификатор 07079.613.86 по КК на гр. Бургас в мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20кV между ТП „Берон“ и ТП „Ком. услуги“, до МБТП-нов; Кабел ниско напрежение (НН) от ТНН на МБТП-нов до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.613.378 по КК на гр. Бургас“.

Документацията за горепосочения обект е изложена за обществен достъп в стая 408 на Община Бургас. Издаденото разрешение за строеж №124/29.07.2021 г. подлежи на обжалване съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 435 Последна промяна: 11:48:58, 03 септември 2021