Съобщение до всички собственици по плана на ЗЦГЧ-ГР. БУРГАС, ул."Г.С.Раковски" №5

Публикувано на: Четвъртък, 11 Април 2024, 12:11
Валидно до:

Изх. №94-01-39639/28.03.2024г.       

 

    

ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В:

 

  • ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.615.257 ПО КК НА ГР. БУРГАС, VIII-238,243, КВ. 153 ПЛАНА НА ЗЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ“ №5

 

  • ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.615.255 ПО КК НА ГР. БУРГАС, IХ-253, КВ. 153 ПЛАНА НА ЗЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ“ №7

 

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен Работен устройствен план /РУП/ за УПИ VIII-238,243 в кв.153 по плана на ЗЦГЧ – гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.615.256 по КК на гр. Бургас.

Същият е изложен в стая №3 на Дирекция ”ЦАУ Приморие“, ул. „Александровска“ №83 всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ може да направите писмени възражения и искания по проекта чрез Дирекция ”ЦАУ Приморие” до Община Бургас, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

тел. за справка:84 35 12

 

Дирекция „ЦАУ Приморие“

Гл.специалист

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 173 Последна промяна: 12:12:54, 28 март 2024