Съобщение до всички заинтересовани собственици за одобрен проект за ПУП-ПРЗ , местност "Кара Баир", землище "Меден Рудник"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 5 Септември 2022, 16:16
Валидно до: Понеделник, 19 Септември 2022, 00:00

До Всички заинтересовани собственици

 

Увидомяваме Ви, че със Заповед № 2843/19.08.2022г. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ е одобрен проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.8.832 по КК на гр.Бургас, местност „Кара баир“, землище „Меден Рудник“, гр.Бургас.

Заповедта е изложена в ст.№4 на Дирекция „ЦАУ Възраждане” всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд - Бургас, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане”. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

Изготвил:

Красимира Стоянова, гл. специалист „УПА“

Тел.: 056 907 467

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 452 Последна промяна: 16:19:23, 05 септември 2022