Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 22 Юни 2022, 09:47
Валидно до: Сряда, 6 Юли 2022, 00:00

До всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права

 

Уведомяваме Ви, че за ПИ с идентификатор 07079.660.434 по КККР на гр. Бургас, кв.8 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас е разработен проект за ПУП-ПРЗ.

Същият е изложен в стая 4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки работен ден от 08:30 до 12:30 часа. Телефон за връзка: 056 / 85 2345.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане” до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

Изготвил:
А.Николова, гл. специалист „УПА“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 115 Последна промяна: 09:49:35, 22 юни 2022