Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 22 Юни 2022, 10:59
Валидно до: Сряда, 6 Юли 2022, 00:00

ДО

Всички заинтересовани собственици

 

 

Уведомяваме Ви, че за УПИ XI-60 в кв.180, по плана зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.671.305 по КККР на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ.

Същият е изложен в ст.4 на Дирекция „ЦАУ Възраждане”, всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане” до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

АРХ. ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ

Главен експерт „УПА“

 

Изготвил:

Красимира Стоянова, гл. специалист

Тел: 056 /907 467

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 134 Последна промяна: 11:00:07, 22 юни 2022