Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 13 Септември 2022, 12:16
Валидно до: Вторник, 27 Септември 2022, 00:00

Уведомяваме Ви, че за УПИ III-248, кв.23 по плана на кв. „Горно Езерово“, гр. Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.829.248 по КККР на гр. Бургас, е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ.

Същият е изложен в стая 4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки работен ден от 08:30 до 12:30 часа, тел: 056 / 852 345.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане” до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

Изготвил:

А.Николова, гл. специалист „УПА“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 256 Последна промяна: 12:17:41, 13 септември 2022