Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права в сграда с идентификатор 07079.650.414.1 по КККР на гр.Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 5 Септември 2022, 15:45
Валидно до: Понеделник, 19 Септември 2022, 00:00

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че от Главен експерт „УПА“ при Община Бургас е издаде­но разрешение за строеж № В-55/01.08.2022г. на „МОНОЛИТ А.Д.“ ЕООД за „Преустройство на Аптека за ГЛФ и Магазин за хранителни стоки, в Жилище №1, Жилище №2 и Жилище №3, в партера на Жилищна сграда за колективно обитаване, с партер“ в сграда с идентификатор 07079.650.414.1 по КККР на гр.Бургас, находяща се в УПИ V-1638, кв.82 по плана на зона „Г“, ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.650.414 по КК на гр.Бургас.

Преписката по издаване на разрешението за строеж е изложена в стая №4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане” всеки ден от 8,30 до 12,30ч.

На основание чл.149, ал.3 от ЗУТ, разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Дирекцията за национален и строителен контрол, чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

 

Изготвил:
Красимира Стоянова, гл. специалист „УПА“
Тел: 056 /907 467

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 347 Последна промяна: 16:06:21, 05 септември 2022