Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права за издадена Заповед № 969 / 27.03.2024г. за допълване на Разрешение за строеж

Публикувано на: Петък, 5 Април 2024, 15:04
Валидно до: Петък, 19 Април 2024, 23:59

До всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права

 

Уведомяваме Ви, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, че е издадена Заповед № 969 / 27.03.2024г. за допълване на Разрешение за строеж № В-75 / 14.11.2022г. за обект: „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ“, находящ се в УПИ XIV-69, кв.143 по плана на „Районен център“, ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.653.607 по КККР на гр. Бургас.

Същата е изложена в стая 4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки работен ден от 08:30 до 12:30 часа. Телефон за връзка: 056 / 852 345.

Заповедта подлежи на обжалване съгласно чл.215 от ЗУТ, чрез Община Бургас.

 

Изготвил:

арх. А.Николова, гл.специалист АКС

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 152 Последна промяна: 15:07:44, 05 април 2024