Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права за издадено Разрешение за строеж № В-9 / 02.04.2024г. за строеж

Публикувано на: Петък, 5 Април 2024, 15:07
Валидно до: Петък, 19 Април 2024, 23:59

До всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права

 

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, уведомяваме Ви, че е издадено Разрешение за строеж № В-9 / 02.04.2024г. за строеж Плътна ограда с височина 2,20м от прилежащия терен, разположена по част от двете странични регулационни линии и към дъно имот“, с обща дължина 24,95м изцяло в УПИ XI-8 в кв.108 по плана на зона „Б”, ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.653.579 по КККР на гр. Бургас.

Същото е изложено в стая 4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки работен ден от 08:30 до 12:30 часа. Телефон за връзка: 056 / 852 345.

Разрешението подлежи на обжалване съгласно чл.215 от ЗУТ, чрез Община Бургас.

 

Изготвил:

арх. А.Николова, гл.специалист АКС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 169 Последна промяна: 16:46:47, 05 април 2024