Съобщение до всички заинтересовани собственици за ПИ кв.8 по плана на ПЗ"Победа"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 10 Юни 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 24 Юни 2021, 00:00

До всички заинтересовани собственици

Уведомяваме Ви, че за ПИ с идентификатор 07079.660.455 по КККР на гр.Бургас, кв.8 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас е издадена Заповед №1506/03.06.2021г. за одобрен ПУП-ПРЗ, с който се обособяват нови УПИ XVIII и УПИ XIХ, кв.8 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас.

Същият е изложен в ст.4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки ден от 08:30 до 12:30 часа. Тел: 056 / 852 345.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане” до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

АРХ. ТИХОМИР РАЙЧЕВ
Началник отдел „Устройствено планиране и архитектура“

Изготвил:
арх.А.Николова, гл.специалист „УПА“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 184 Последна промяна: 14:08:02, 10 юни 2021